Get Adobe Flash player

plakat

20180713_165357Pod bacznym okiem Pani Walentyny Jaźwińskiej odbyły się w świetlicy wiejskiej w Stuchowie Warsztaty szkicu i malowania suchą kredką.

Młodzi artyści zostali wprowadzeni w tajniki tej trudnej sztuki. Dzieci wykazały się dużym talentem i pasją do malowania, co można zobaczyć na poniższych zdjęciach. Niestety miło spędzony wspólnie czas szybko dobiegł końca i trzeba  było wracać do domów. Przed nami warsztaty krawieckie, na które serdecznie zapraszamy.

źródło: Opiekun Świetlicy w Stuchowie

Czytaj dalej ...

uwaga_kleszcz_2018_jpg

Czytaj dalej

IMG_666012 lipca br. w południowym skrzydle pałacu w Stuchowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Udział w nim wzięli członkowie komisji szacujących straty, przedstawiciele ZODR Barzkowice, przedstawiciele urzędów miast i gminy oraz samorządu rolniczego. Podczas spotkania poruszony został temat pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Rozmawiano o procesie zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,  o realizacji płatności bezpośrednich, o programach wsparcia oraz przedłużenia umów dzierżaw.

źródło: Rada Powiatowa ZIR

 

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 19 lipca 2018 roku o godzinie 1400 odbędzie się XXXVIII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Czytaj dalej ...

W dniu  17 lipca 2018 r. o godzinie 1300odbędzie się VII posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w Sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku VII posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z VI  posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXXVII posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Dariusz Mądrecki

IMG_20180709_182354Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w zajęciach twórczych w świetlicy wiejskiej w Świerznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00.
W programie między innymi :
- projektowanie i szycie worków oraz przytulanek,
- wykonanie ozdób ściennych i okiennych,
- gry i zabawy świetlicowe.

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Świerznie

Czytaj dalej ...

statuetka_spr. Laureat konkursu otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł na realizację kolejnych działań na rzecz rodziny.

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygany jest już po raz czwarty i ma na celu wspieranie oraz promocję działań lokalnych samorządów podejmujących szczególnie wartościowe inicjatywy na rzecz rodzin. – Chcemy pokazywać i nagradzać dobre praktyki, sprzyjające rozwojowi wszystkich społeczności Pomorza Zachodniego. Zaangażowanie lokalnych samorządów, partnerów społecznych i animatorów stanowi podstawę do wzmacniania rodziny, najważniejszego dla każdego z nas obszaru życia – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Gmina Świerzno została doceniona za wieloletnie działania na rzecz rodzin, kompleksowość stosowanych rozwiązań, w tym wspierających rozwój rodzicielstwa zastępczego. We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w gminie prowadzone są kampanie informacyjne oraz działania edukacyjne. Organizowane są także różne wydarzenia promujące aktywne i rodzinne spędzanie czasu. Urząd Gminy oraz podległe mu jednostki uczestniczą w akcji społecznej „Dwie godziny dla Rodziny”, mającej na celu poprawienie relacji rodzinnych. Wsparcie dla rodzin oferują także świetlice wiejskie. Od dwóch lat na terenie gminy wydawana jest Zachodniopomorska Karta Rodziny.

źródło:kamienskie.info

Czytaj dalej ...

5b30b8e135f4e_oProducenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków

Czytaj dalej ...

mms_img1561089375Dnia 5 lipca 2018 r. został dokonany odbiór I etapu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W trakcie I etapu wybudowanych 90 przydomowych oczyszczalni  ścieków. Operacją zostały objęte miejscowości Gostyniec, Jatki oraz Ugory.

 

 

1230886388Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie informuje, że wnioski w formie papierowej na: świadczenie wychowawcze (500 +), dobry start (300+), świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny oraz  specjalny zasiłek opiekuńczy na okres świadczeniowy 2018/2019 będą wydawane od dnia 09 lipca 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie.

UWAGA ! Wnioski można składać wyłącznie  od dnia 01 sierpnia 2018 r.  

2018.06.08_dobry_start-780x379Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” zostaną przesłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informacja zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty.

Korespondencja będzie wysyłana  z podanego adresu poczty elektronicznej:  ops.swierzno@op.pl  Proszę nie odpowiadać na e-maila.

36468808_2658166527588507_4180544921943408640_n

W dniu wczorajszym w Wolinie podpisano umowę na grant sołecki w Gostyniu oraz na realizacje małej infrastruktury sportowej w Gminie Świerzno.

W poniedziałek wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał umowę z sołectwem Gostyń, które otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018”.
W ramach grantu przy kompleksie sportowym w Gostyniu utworzony zostanie plac, na który zostanie zakupiona huśtawka oraz karuzela.

Granty sołeckie to konkurs, którego celem jest  wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”. Pula środków w konkursie to  1.800.000,00 zł, z której w tym roku skorzysta 180 sołectw z naszego województwa. W ramach poprawy i modernizacji infrastruktury  sportowej doposażone zostaną w potrzebny sprzęt boiska piłkarskie i Orliki w naszej gminie.

źródło: kamienskie.info

plakat_pionowy_a4_soltys_rokuZarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach VI edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2018”.

Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego.
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2018 ” mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej cały rok 2017. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2017.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 20 lipca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „KONKURS SOŁTYS ROKU 2018”.

Więcej informacji

IMG_657723 czerwca na „Stadionie pod lasem” w Świerznie odbył się coroczny festyn  „Powitanie Lata”. Tradycyjnie został on poprzedzony Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi, w których udział wzięły jednostki z terenu naszej gminy.

Zwycięzcami zawodów zostali druhowie z Gostynia, drugie miejsce przypadło OSP Stuchowo, a trzecie strażakom ze Świerzna. W kategorii kobiet zwyciężyły druhny z Kalenia.

Podczas tych zawodów nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie i w Gostyniu. Zawody zakończono uroczystym wręczeniem nagród i statuetek.

W czasie festynu po raz jedenasty wręczono Szmaragd Ziemi Świerznowskiej”. Kapituła Honorowa statuetkę „Zasłużony dla Gminy Świerzno” przyznała Edwardowi Budziczowi z Kalenia, komendantowi miejscowego OSP.

Na „Powitaniu Lata” wystąpił chór „Świerzno śpiewa”, który zaprezentował swój repertuar przed całą publicznością naszej gminy.

Przed koncertem gwiazdy wieczoru zespołu „B-QLL”, na scenie wystąpił śląski kabaret „44-200”. Do późnych godzin nocnych przygrywał DJ Pablo.

 Galeria nr 1

Galeria nr 2 – źródło kamienskie.info

 

Susza_buraki_746_aa-696x395

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Czytaj dalej ...

plakat powitanie lata 2018

zawody osp 2018

Zarządzenie Nr SK.0050.34.2018 Wójta Gminy Świerzno z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia  – Przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia wspierającego i upowszechniającego ochronę i promocję zdrowia

Zarządzenie

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 1400 odbędzie się XXXVII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Dariusz Mądrecki

Czytaj dalej ...

Posiedzenie  XXIII Komisji Rolno – Budżetowej

odbędzie się  w dniu 28 czerwca  2018 r. (Gabinet Wójta) godz. 13:00

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia,

b. stwierdzenie quorum,

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XXIII posiedzenia komisji,

e. przyjęcie protokołu z XXII posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXXVII  posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie XXIV  Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (Gabinet Wójta) godz. 13:00

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XXIV posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z XXIII posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXXVII posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

2018.06.08_dobry_start-780x379„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Czytaj dalej ...

DOPALACZE ULOTKA-page-001

Czytaj dalej ...

Wyniki uzupełniającego naboru-1

Zebrania w sprawie zaopiniowania uchwał dot. usytuowania na terenie gminy Świerzno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świerzno oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Świerzno.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

Gostyń

18.06.2018r.
(poniedziałek)

19.30

Szkoła Podstawowa Gostyń

Gostyniec

18.06.2018r.
(poniedziałek)

18.00

świetlica

Stuchowo

19.06.2018r.
(wtorek)

19.30

świetlica

Ciesław

19.06.2018r.
(wtorek)

18.00

świetlica Stuchowo

Chomino

20.06.2018r.
(środa)

18.00

świetlica

Świerzno

20.06.2018r.
(środa)

19.30

kawiarenka
(hala sportowa przy Gimnazjum)

  Uzasadnienie uchwał

 

 

Plakat - KKDS III-1

Plakat - KKDS II-1

DSCF5053W piątkowe popołudnie 1 czerwca br. na kompleksie sportowym w Świerznie odbył się Festyn sołecki z okazji Dnia Dziecka.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: sprawnościowy tor przeszkód, konkursy oraz różne konkurencje sportowe i zabawy. Dużym powodzeniem cieszył się pokaz sprzętu strażackiego OSP Świerzno. Organizatorzy przygotowali słodki bufet, kiełbaski z grilla oraz lody. Rada Sołecka oraz opiekun świetlicy wiejskiej w Świerznie serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przeprowadzenie festynu, a szczególnie Panu Lechowi Wiśniewskiemu.

źródło: kamienskie.info

Czytaj dalej ...

20180524_151528Dzień Matki, to szczególny dzień dla każdej mamy, dlatego dzieci ze świetlicy wiejskiej w Stuchowie pomagały wykonać tulipany dla swoich kochanych mam. Każdy uczestnik warsztatów chciał zrobić jak najpiękniejszego tulipanka. Końcowych efektem naszych działań były wazony pełne kwiatów. Szczęśliwe mamy zostały obdarowane tymi własnoręcznie zrobionymi kwiatami i laurkami. Przy wykonaniu kwiatów pomagały członkinie Koła Terenowego PZERiI w Stuchowie. Ich praca i zaangażowanie przyniosły  wiele pozytywnych emocji i satysfakcji.

Po raz kolejny w naszej kuchni gościliśmy małych Master Chefów. Ich zadanie polegało na upieczeniu przepysznej szarlotki z jabłkami i truskawkami.

źródło: Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Stuchowie – Katarzyna Makar