Get Adobe Flash player

plakat-edytowalny

Chomino-poświęcenie-kościoła-07522 maj był wyjątkowym i odświętnym dniem w niewielkim Chominie w gminie Świerzno, bowiem tego dnia ks. arcybiskup Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Andrzej Dzięga, poświęcił nowo wybudowany kościół, którego patronem został ks. Kardynał – Prymas Tysiąclecia, Stefan Wyszyński.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli nie tylko mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości, ale bardzo wielu gości, nawet z najdalszych okolic. Podniosłość chwili udzielała się dosłownie wszystkim. Nic dziwnego, gdyż takie jak to wydarzenie nie zdarza się zbyt często. Pierwsze wzmianki o ewentualnym wybudowaniu kościoła w Chominie odnoszą się do czasu, kiedy w czerwcu 2003 r. mianowany proboszczem także w Chominie został ks. Roman Rostkowski. Gwoli przypomnienia, to za jego sprawą i z jego inicjatywy powstał nieco wcześniej kościół w niedaleko położonym Śniatowie. W kwietniu 2005 roku rozpoczęła się comiesięczna dobrowolna zbiórka składek wśród mieszkańców Chomina na poczet budowy przyszłej świątyni. Lata mijały, a we wsi coraz bardziej pragnięto, by tu właśnie postawić kościół. Ich kościół. Na wykupionym pod budowę placu postawiono tablicę z napisem „Tu będzie nasz kościół”. Rozpoczęły się pierwsze zakupy materiałów budowlanych.

Czytaj dalej ...

IMG_3082

W piątek 20 maja 2016 w Gimnazjum w Świerznie odbyło się wydarzenie promujące naukę języków obcych pod hasłem „Języki obce nie są nam obce”.

Na imprezę zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych w gminie Świerzno, aby tak jak co roku mieli możliwość poznać swoją przyszłą szkołę. W turniejowych zmaganiach walczyły ze sobą trzy drużyny składające się z przedstawicieli  szkół podstawowych ze Świerzna, Gostynia i Stuchowa  oraz jednego ucznia Gimnazjum. Konkurencje składały się z wielu zadań dotyczących różnych krajów świata, a niektóre z nich łatwe nie były. Nagrodą w turnieju były punkty „cukierki”  a dodatkowo każda klasa otrzymała piłkę ufundowaną przez naszą gminę. Dodatkowo podczas imprezy można było obejrzeć polsko-angielską wersję  bajki „Snow White and Seven Dwarves”  czyli „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków” w mistrzowskim wykonaniu młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie klasy IIB wspaniale wykonali piosenkę pt. „Color of Your Life” która reprezentowała Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji . Na koniec goście zostali poczęstowani słodyczami.

 galeria

 

źródło: Gimnazjum w Świerznie

 

rewal bike system

20160520082603538_0001

PO_WER _II_ULOTKA_informacja_o dotacjach

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 25 maja 2016 roku o godzinie 1300  odbędzie się XVI posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Czytaj dalej ...

Posiedzenie Komisji Rolno – Budżetowej odbędzie się w dniu  20 maja 2016 r.  o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Świerznie (gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia.

d. przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XVI  posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Świerznie (gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia

d. przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XVI posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

DSCF2472W miejscowości Świerzno błąka się pies.  Jeżeli  ktoś zna dotychczasowego właściciela, to prosimy o przekazanie mu tej informacji. W przeciwnym wypadku zwierzak trafi do schroniska. A może znajdzie się ktoś, kto zechce go przygarnąć?

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świerznie pod nr tel. 91 38 32 723.

W związku z udziałem w V Edycji Akcji Społecznej „DWIE GODZINY DLA RODZINY”  informuję, że w piątek 13 maja 2016 roku Urząd Gminy w Świerznie będzie czynny do godziny 1330.

Akcja DWIE GODZINY DLA RODZINY”  ma na celu pobudzanie do budowania dobrych relacji w Rodzinie opartych na więzi emocjonalnej, szacunku i dobrych rozmowach. Podkreślamy rolę Rodziny w kształtowaniu postaw i wartości młodego pokolenia. Uważamy, że Międzynarodowy Dzień Rodziny jest doskonałą okazją do podkreślenia, że człowiek istnieje w pracy nie tylko jako pracownik, ale niesie też za sobą zaplecze ról społecznych. Fundacja Humanites pragnie zwrócić uwagę na przenikanie się świata pracy ze światem rodzinnym. Badania Instytutu Gallupa potwierdzają, że człowiek spełniający się/szczęśliwy, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, to również bardziej zaangażowany od innych pracownik, istotnie wpływający na satysfakcję klientów.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Atras

psiak

Poszukujemy właściciela tego pięknego pieska, który od jakiegoś czasu przebywał w miejscowości Duniewo.

Jeżeli nie zgłosi się dotychczasowy właściciel lub ktoś, kto pokocha to sympatyczne zwierzę  i zapewni mu nowy dom, trafi do schroniska, a chcielibyśmy tego uniknąć.

Po bliższe informacje proszę dzwonić do Urzędu Gminy w Świerznie – tel. (91) 38 32 723 wew. 213.

isslo0qpOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w  IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”  służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2016 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Załączniki:

plakat www

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

Urząd Gminy w Świerznie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Świerzno, że 31 maja 2016 r., mija termin dokonania wpłaty II raty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 Należność należy uiścić na konto Urzędu:
38 9393 0000 0008 6075 2000 0010

 

dzień strażaka życzenia

P4260045-80026 kwietnia 2016 r. uczniowie ze szkół Gminy Świerzno już po raz siódmy wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Dziecięcej organizowanym przez nauczycielkę języka polskiego, p. Renatę Kajzler.

Występy recytatorów oceniało jury w składzie: przewodnicząca – p. Wiesława Płaczkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie oraz nauczycielki: p. Jolanta Boniecka (SP Stuchowo), p. Dorota Lebioda (SP Świerzno) i p. Renata Kajzler (SP Gostyń). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Dyrektor naszej szkoły – p. Jolanta Kreja. Całość poprowadził p. Damian Ragus.

źródło: SP Gostyń/Renata Kajzler

 

 

galeria

 

 

 

Czytaj dalej ...

pomorzeW poniedziałek 9 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Świerzno w godzinach 1230-1430  dyżur Radnego Województwa Zachodniopomorskiego będzie pełnił Wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy.

ngo okoWójt Gminy Świerzno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2016 roku w zakresie propagowania kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, oraz upowszechniania sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych.

 

Zarządzenie Nr SK.0050.24.2016 Wójta Gminy Świerzno z dnia 25 kwietnia 2016 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świerzno na 2016 roku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świerzno

Wzór oferty

Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

KM_C224e-20160426065924

16-1

W poniedziałek 25 kwietnia br. odbył się 39 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, organizowany przez Powiatową Komendę Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Celem konkursu było szerzenie wiedzy i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań w ruchu drogowym i popularyzowanie roweru, jako środka rekreacji i sportu. W turnieju udział wzięło dziewięć szkół podstawowych oraz cztery szkoły gimnazjalne z powiatu kamieńskiego. W pierwszej kolejności uczestnicy wypełniali testy. Sprawdzana była ich wiedza dotycząca pojazdów i kodeksu drogowego, a także znajomość orientacji na ulicach, w tym na rondach, skrzyżowaniach i przy przejazdach kolejowych. Druga część turnieju odbyła się w plenerze (Stadion Miejski w Kamieniu Pomorskim), gdzie uczestnicy musieli pokonać kilkanaście przeszkód.

 

tekst i zdjęcia: Piotr Kiełpiński

Czytaj dalej ...

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 1400  odbędzie się XV posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

                Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Mądrecki

Czytaj dalej ...

Posiedzenie Komisji Rolno – Budżetowej odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2016 r. o godz. 1300
w Urzędzie Gminy w Świerznie (gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia.

d. przyjęcie protokołu z VI posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XV  posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 1400  w Urzędzie Gminy w Świerznie (gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia

d. przyjęcie protokołu z VI posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XV posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

pismo- przedłużenie terminu skł. wniosków

krusW okresie wakacji 2016 r. KRUS organizuje turnusy rehabiltacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • wad postawy i chorób układu ruchu,
  • chorób układu oddechowego.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:

  • które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
  • które złożyły wniosek pierwszy (pierwszorazowo),
  • które odbyły rehabilitację w poprzednich latach, a mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
  • po wyczerpaniu powyższych przesłanek dzieci, które były na turnusie w ubiegłych latach.

 źródło: KRUS Czytaj dalej ...

17658_070420165

W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zgodnie z regulaminem udział w nim wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych OTWP z terenu powiatu kamieńskiego.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Tegoroczne zestawy testów konkursowych opracowane zostały przez mł. asp. Przemysława Wiaderskiego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej.  Czwartek miejsce w grupie II zajął Kornel Dąbrowski z Gimnazjum w Świerznie.

Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

  Szkoły podstawowe (I grupa)
I – Agata Wyka – Szkoła Podstawowa w Golczewie
II – Martyna Zakrzewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieniu Pomorskim
III – Weronika Kujda – Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach

Gimnazja (II grupa)
I – Dominika Szymczak – Gimnazjum w Golczewie
II – Szymon Juszczyk – Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu
III – Fabian Makiełkowski – Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach
IV – Kornel Dąbrowski – Gimnazjum w Świerznie

 

Szkoły ponadgimnazjalne (III grupa)
I – Natalia Szczeblewska – Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
II – Jakub Koniuto – Liceum Ogólnokształcące w Wolinie
III – Łukasz Banaszczak – Liceum Ogólnokształcące w Wolinie

źródło: kpt.. Robert Cyburt/zdjęcie: mł. bryg. w st. spocz.Daniel Kowaliński

 

Trening syren alarmowych

7392W pierwszych trzech dniach obowiązywania programu rodziny złożyły drogą elektroniczną ponad 185 tysięcy. Wielu rodziców i opiekunów składa wniosek elektroniczny po raz pierwszy. Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku popełniają oni błędy lub nie wypełniają wszystkich pól. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w przypadku wypełniania wniosków papierowych. Najczęściej popełniane błędy to m.in. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy. Jak można poprawić wniosek? Jeśli we wniosku pojawiły się błędy urząd poprosi o ich skorygowanie. Informację o tym rodzic otrzyma w pierwszej kolejności drogą mailową. Można także, nie czekając na maila z gminy, samemu złożyć raz jeszcze poprawny wniosek online, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie zorientowała się, że popełniła błędy.

Ministerstwo Rodziny przygotowało dokładne wytyczne dla gmin, jak rozpatrywać różne sytuacje, w których popełniono błędy we wniosku. Znaleźć je można pod linkiem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-zdziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/

12439306_1005349602878694_7291307581854284585_nPrawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestników warsztatów wielkanocnych, które odbywały się w marcu w Świetlicy Wiejskiej w Świerznie. Uczestnicy zajęć korzystając z różnorodnych materiałów i technik mieli możliwość wykonania kartek świątecznych, zajączków, baranków, koszyczków jak i stroików. Celem warsztatów było kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych. Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały zakupione z funduszu sołeckiego Sołectwa Świerzno- Będzieszewo. W zajęciach udział wzięły zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Wszystkim osobom zaangażowanym serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas.

źródło: Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Świerznie

Czytaj dalej ...