Get Adobe Flash player

plakat2016

DSC0528719 sierpnia br. przy świetlicy wiejskiej w Stuchowie odbył się dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Pożegnanie wakacji 2016”.

Organizatorami jego byli Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Stuchowo oraz opiekun świetlicy wiejskiej. W wydarzeniu tym wzięli udział dzieci, młodzież oraz rodzice z miejscowego sołectwa. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Po zmaganiach konkursowych można było posilić się kiełbaską i ziemniakami pieczonymi z ogniska oraz słodkościami w postaci ciasta, pączków oraz bułeczek. Piątkowe spotkanie przebiegło w dobrym humorze i nastroju. Na zakończenie naszego „Pożegnania wakacji” Sołtys Sołectwa Stuchowo podziękował wszystkim za przybycie i udział w udanej zabawie.

Organizatorzy dziękują za  pomoc w organizacji spotkania panu Stefanowi Makar za przygotowanie ogniska oraz Piekarni ze Stuchowa za przekazanie słodkości.

 źródło: Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Stuchowie

Czytaj dalej ...

 P1040371W dniu 16 sierpnia 2016 roku na boisku w Ciesławiu odbył się „Piknik Rodzinny”, którego organizatorami byli: Sołtys z Radą Sołecką oraz Młodzież.

 Sobotni piknik rozpoczął się o godzinie 15.00. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: zabawa z animatorką, podczas której dzieci puszczały bańki, bawiły się chustą oraz miały malowane twarze. O godzinie 17.00 przyjechali strażacy z OSP Stuchowo, którzy przeprowadzili pokaz sprzętu oraz gaszenia pożaru. Po pokazie dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w zawodach sportowych z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Rzut podkową”, zorganizowany dla dorosłych polegający na zahaczeniu podkowy o metalowy pręt. Główną nagrodą była niespodzianka (złota podkowa). Na pikniku nie zabrakło przedstawiciela Gminy, Pani Sekretarz Emilia Szczeblewska przyjechała z upominkami dla dzieci i młodzieży.

Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękują sponsorom:Panu Jarosławowi Romańczukowi, Panu Kazimierzowi Hale, Państwu Lidii i Andrzejowi Karnowskim, Państwu Bokszańskim. Podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „Pikniku Rodzinnego”.

                                                                                              źródło:Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Ciesław

Czytaj dalej ...

targi_rolne_2016Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Terenowy Zespół Doradców – Kamień Pomorski z/s. w Golczewie

72 – 410 Golczewo ul. Niepodległości 23

tel./fax. (91) 382 34 98,   tel. kom. 513 161 413

e-mail: kamien.tzd@poczta.internetdsl.pl

 W dniu 11.09.2016r. (niedziela)  jest organizowany wyjazd do Barzkowic na:

XXIX Targi Rolne Agro Pomerania 2016

Odjazd:  Świerzno 7:30,  Stuchowo 7:40, Ciesław 7:45, Osiecze 8:00

Koszt: 20zł/os. (na konsumpcję)

 Wszelkie informacje na temat wyjazdu pod nr. tel. 91 38 23 498 i 513161413

Zgłoszenia na wyjazd w siedzibie TZD w Golczewie ul. Niepodległości 23, w czwartki
w Południowym Skrzydle Pałacu w Stuchowie lub w UG Świerzno pokój nr  3

oraz podczas Dożynek Gminnych w Świerznie – namiot ZODR- BarzkowiceTelefon kontaktowy: 502528526

s  e  r  d  e  c  z  n  i  e    z  a  p  r  a  s  z  a  m  y

                                                                                             Wójt Gminy i TZD Barzkowice

W dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 11:55 na terenie województwa zachodniopomorskiego na czas jednej minuty uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu uczczenia zmarłego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani.

droga na redliny2Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów na odcinku Redliny – Dabrowa – Gostyń o długości 3 225 m. Przetarg nieograniczony na realizację zadania wygrała firma PRD Nowogard SA ze względu na uzyskanie największej oceny punktowej w ocenie ofert. Kwota wykonania wynosi 1 995 152, 59 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji, to 23 września 2016 roku. Uzyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ww. inwestycję wynosi 1 269 515 zł  tj. 63,63%.

Czytaj dalej ...

IMG_20160803_142949W pierwszym tygodniu sierpnia w świetlicy wiejskiej w Kaleniu odbyły się warsztaty pn. „Papierowa wiklina”.
Uczestnicy warsztatów uczyli się podstawowych splotów oraz kręcenia rurek w papieru.
Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze.

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Kaleniu

 

galeria

plakat Prezesa lato wypadki 2...

266_info.elblag.pl-26150-Uzywane-podreczniki-moga-ad 

PODSTAWA PRAWNA

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156. j.t. ze zm.);
2) projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
3) projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

CEL PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, w tym podręczników, a w przypadku uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.
Czytaj dalej ...

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem  przyznania  stypendium  jest  zamieszkiwanie  na  terenie gminy Świerzno.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa od 514,- zł/os(liczą się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)-art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.(tekst jednolityDz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami).

Rodziną w rozumieniu  art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

U w a g i :

1/.Udokumentowane muszą być dochody wszystkich osób wskazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z OPS

( zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.)w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- w miesiącu wrześniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc sierpień, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca.

2/.W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń OPS- należy wypełnić stosowne oświadczenie/pobrać przy wniosku o stypendium szkolne/.

3/.Kwota 514 zł./osobę netto w gospodarstwie domowym jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

Formularze wniosków można odbierać w Urzędzie Gminy w Świerznie, codziennie od dnia 20 sierpnia 2016 r w godzinach pracy urzędu, pokój nr 5.

 Wypełnione wnioski należy złożyć  do dnia 15 września 2016 r.

Zarządzenie Nr SK.0050.53.2016 Wójta Gminy Świerzno z dnia 2 sierpnia 2016 r.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

pdf

 DSCF8249Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem podopieczni Świetlicy Wiejskiej w Świerznie wraz z opiekunami podjęli trud niełatwej wyprawy rowerowej ze Świerzna do Kalenia.

Uwieńczeniem  rowerowej wycieczki było ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z kaleńskiej świetlicy. Organizator rowerowej eskapady dziękuje Państwu Wiśniewskim oraz opiekunowi świetlicy
w Kaleniu za zorganizowanie wspólnego spędzania wakacyjnego czasu.

źródło: Opiekun Świetlicy wiejskiej w Świerznie

  galeria

 

W 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:  do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach,

  • od 1 lutego 2016 r. do 28 lutego 2016 r. - wraz z fakturami VAT
    (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wyniesie 86,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.

Wzór wniosku

 

Stuchowo na sportowo 243W sobotę 30 lipca 2016 roku na kompleksie boisk sportowych w Stuchowie odbył się coroczny festyn sportowo-rekreacyjny „Stuchowo na Sportowo”.

Rozpoczął się on turniejem piłki nożnej dla dzieci, w którym wystąpiły zespoły: Korony Stuchowo, Fali Międzyzdroje, Diego Gryfice i Sparty Gryfice.

Po rozegraniu wszystkich spotkań  wyłoniono zwycięzców. W turnieju piłki nożnej dla dzieci zwyciężyli podopieczni Jana Rączewskiego z Międzyzdrojów. Kolejne lokaty zajęli młodzi futboliści ze Stuchowa oraz zespoły Diego i Sparty.

Podczas festynu prowadzona była zbiórka publiczna oraz loteria fantowa z przeznaczeniem dla Doroty Lisiczko ze Świerzna.

Dla najmłodszych uczestników stuchowskiego festynu Studio Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa  przygotowało spektakl na podstawie baśni braci Grimm pt. „Jaś i Małgosia”. Na scenie zaprezentował  się zespół ludowy „Stuchowianki„ ze swoim repertuarem.

Tradycyjnie rozegrany został mecz piłki nożnej Kawalerowie kontra Żonaci. Po 90. minutach był remis  4:4. Zwycięzców wyłonił konkurs rzutów karnych, które lepiej wykonywali zawodnicy drużyny Żonatych.

O godzinie 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Manta”, która trwała do białego rana.

 

Turniej piłki nożnej dla dzieci – galeria

Teatrzyk „Jaś i Małgosia” – galeria

Mecz piłki nożnej Kawalerowi kontra Żonaci – galeria

Zabawa taneczna – galeria

DSCF2548Poszukujemy chętnych osób do zaopiekowania się sześcioma kotkami bezdomnymi, którymi tymczasowo zajmuje się opiekun społeczny. Niestety, nie może on zaopiekować się nimi na stałe.

Kotki są w wieku około 1,5 miesiąca.

Kontakt do Urzędu Gminy Świerzno – tel. 91 38 327 23 lub bezpośrednio do tymczasowego opiekuna społecznego – tel. 515 173 318.

w

zdiecia 11916 lipca 2016 roku po raz piąty odbył się Piknik Kaleński dla rodziny.  który zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu.

Dla przybyłych rodzin przygotowano wiele atrakcji takich jak:  malowanie twarzy dla dzieci, przejażdżka konna, gry i zabawy sprawnościowe, quizy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu i wozu bojowego z OSP Świerzno. Przeprowadzony został także pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził go Ratownik Medyczny Rafał Wilk.

Bardzo widowiskowe i interesujące były zawody Strongman. Mamy nadzieję, że będą one stałym punktem naszego Pikniku Kaleńskiego. Jak co roku rozegrany został mecz piłki nożnej Kawalerowie kontra Żonaci. Wynikiem 7:6 zwyciężyła drużyna Żonatych. Sędzią tego przyjacielskiego pojedynku był Krzysztof Skotni.

Organizatorzy V Pikniku Kaleńskiego  dziękują wszystkim zaangażowanym osobom oraz sponsorom: Januszowi Lichtowi, Krzysztofowi Skotni, Rafałowi Wilkowi, Lidii Sudnik, Druhom z OSP Świerzno oraz Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Kamieniu Pomorskim.

źródło: Sołtys Sołectwa Kaleń

 galeria

Pierwszy miesiąc wakacji w Świetlicy wiejskiej w Kaleniu:

1. Prelekcja na temat bezpiecznych wakacji

2. Na nowo poznajemy puzzle

3. Prace plastyczne zawiązane z morzem wykonane techniką dowolną

4. V. Piknik Kaleński

5. Decoupage – krok po kroku, czyli warsztaty plastyczne

6. Dzień Włóczykija

7. Gry planszowe i karciane

8. Ognisko oraz mecz piłki nożnej reprezentacji Świetlic wiejskich Kalenia i Świerzna

źródło: Opiekun Świetlicy wiejskiej w Kaleniu

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć z Pierwszego miesiąca wakacji w Świetlicy wiejskiej w Kaleniu

plakat

P19-07-16_12.00W Świetlicy wiejskiej w Gostyniu odbyły się warsztaty zajęć tworzenia biżuterii artystycznej.

Zajęcia miały na celu zapoznanie się  z metodami i technikami, jakie są potrzebne do realizacji komponowanych przez siebie układów biżuteryjnych. Wiedza ta pozwala uczestnikom na tworzenie własnych, niepowtarzalnych dzieł. Tak powstają bransoletki, kolczyki, wisiory.

W trakcie letniej niepogody, kiedy aura nie pozwala na zabawy na świeżym powietrzu na  twarzach dzieci powstają przeróżne malowanki, które można zobaczyć w poniższej galerii.

źródło: Opiekun Świetlicy wiejskiej w Gostyniu

galeria

DSCF3543Podczas wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Świerznie odbył się konkurs plastyczny, który skierowany był do dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej miejscowości.

Prace zostały ocenione przez Panią Anielę Sosnowską, która doceniła różnorodność stosowanych technik – wyklejanie, malowanie farbami, rysowanie kredkami. Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu, laureaci konkursu uhonorowani zostali imiennymi dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerznie.

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Świerznie dziękuje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Anieli Sosnowskiej za pomoc w organizacji konkursu plastycznego. .

źródło: Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Świerznie

galeria

ngo okoWójt Gminy Świerzno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2016 roku w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr SK.0050.47.2016 Wójta Gminy Świerzno z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świerzno na 2016 rok

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świerzno

Wzór oferty

Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia ˝Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

festyn 2016 383W sobotę 2 lipca na „Stadionie pod lasem” w Świerznie odbył się Festyn Świerznowski „Powitanie Lata”.

Na pierwszy ogień ruszyli strażacy-ochotnicy. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze otworzył Wójt Gminy Świerzno Krzysztof Atras. Przed zawodami podczas uroczystej zbiórki drużyn przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Szczecinie druh Stefan Waszczuk wręczył odznaczenia dla wyróżniających się strażaków.

Do sportowej  rywalizacji przystąpiły jednostki z Gostynia, Jatek, Kalenia, Stuchowa i Świerzna.

Wyniki zawodów:
w kategorii seniorów:
1. OSP Gostyń 111,07 s
2. OSP Stuchowo 115,34 s
3. OSP Jatki 123,01 s
4. OSP Świerzno 128,32 s
5. OSP Kaleń 129,52 s

Galeria z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Galeria z Festynu Świerznowskiego Powitanie Lata

Czytaj dalej ...

festyn www

plakat

DSCF8391W dniu 28 czerwca br. najmłodsi mieszkańcy Sołectwa Kaleń uczestniczyli w imprezie „Powitanie lata”.

Organizatorami imprezy byłą Sołtys Sołectwa Kaleń, Gabriela Wiśniewska oraz opiekun świetlicy Jolanta Dąbrowska.

Sensację wywołał przyjazd policjanta, sierżanta sztabowego Łukasza Kurpyjańczyka. Dzielnicowy opowiedział wszystkim zebranym na temat bezpiecznych wakacji.

Po tym jak opadły emocje na naszych najmłodszych czekały przygotowane atrakcje, gry i zabawy oraz malowanie twarzy.

Na każdego uczestnika wtorkowego spotkania czekał słodki poczęstunek oraz pyszne pieczone kiełbaski.

Najważniejszy był jednak uśmiech na twarzach naszych pociech.

 

źródło: Sołectwo Kaleń

galeria

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

upal

Czytaj dalej

Czytaj dalej

 

 

W dniu  21.06.2016 r. w Urzędzie Gminy w Świerznie w obecności Pani Sekretarz Emilii Szczeblewskiej i Przewodniczącego Zarządu Związku Dużych Rodzin 3Plus w Szczecinie Pana Dariusza Bartanowicza  odbyło się uroczyste przywitanie pierwszego Partnera Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Seniora z terenu  Gminy Świerzno Pana Jacka Aszkiełowicza prowadzącego działalność gospodarczą, oferującą usługi wulkanizacji i mechaniki pojazdowej.

Posiadacze Zachodniopomorskich Kart Rodzin i Seniora mogą skorzystać z 10% zniżki na usługi wulkanizacyjne i mechaniki pojazdowej w/w zakładzie usługowym.

DSC01616 DSC01610 DSC01611 DSC01612

058

W sobotę 18 czerwca w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Stuchowie obradowali strażacy z OSP Gminy Świerzno na zjeździe Oddziału Gminnego OSP.

W Gminie Świerzno działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w Świerznie, Gostyniu, Stuchowie, Kaleniu i Jatkach. Jednostki ze Świerzna i Gostynia działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  Oddział Gminy OSP w Świerznie liczył 153 strażaków, w tym 140 mężczyzn i 13 kobiet. W Oddziale działa również 5 drużyn młodzieżowych, które liczą 28 młodych druhów i 15 druhen. Podczas zjazdu sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Krzysztof Atras. Przedstawił on w sprawozdaniu jak przez pięć lat kadencji Zarządu przedstawiała się sytuacja OSP w Gminie Świerzno, jakie zrealizowano inwestycje, jak wygląda sytuacja sprzętowa i finansowa Oddziału. Przed Strażakami z gminy jest sporo do zrobienia. Potrzebny jest nowy sprzęt i wyposażenie.
Czytaj dalej ...