Get Adobe Flash player

krusPrezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej, w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika. Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorem Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba; patronat medialny: dwutygodnik AgroSerwis, miesięcznik AGROmechanika oraz Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl.

Tegoroczne hasło „Bezpiecznie na wsi - Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” oznacza, że prace plastyczne ukazujące bezpieczną zabawę dzieci i ich pomoc dorosłym w gospodarstwie rolnym, przede wszystkim powinny obrazować przykłady zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami odnośnie zgłoszenia uczestnictwa dzieci do eliminacji w konkursie zapraszamy do terenowych jednostek KRUS – placówek terenowych lub oddziałów regionalnych.

Regulamin konkursu