Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 5 maja 2017 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXV posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Świerzno w dniu 5 maja  2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Przedstawienie Oceny Zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,

b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami  zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Świerzno,

c) zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki