Get Adobe Flash player

Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych

w dniu  21 czerwca 2017 r. godz. 1400 w Urzędzie Gminy w  Świerznie

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XVII posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXVII posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      Andrzej Pawlaczyk