Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 1600  odbędzie się XXIX posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 28 września 2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świerzno na lata 2017-2020.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie posiedzenia XXIX Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki