Get Adobe Flash player

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 07.07.2017 r. o zmianie ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)

Czytaj dalej:

pdf