Get Adobe Flash player

Zakup i dostawa doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS  (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).

Zaproszenie do złożenia ofert

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Formularz oferty-Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Projekt umowy- Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Pytania i odpowiedzi-Zakup i dostawa

Informacja z otwarcia ofert-Zakup i dostawa