Get Adobe Flash player

XX  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych

odbędzie się w dniu  20 grudnia  2017 r. o 14:00

(Urząd Gminy w Świerznie gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XX posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z XIX posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXXII posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.