Get Adobe Flash player

ks

Wójt Gminy Świerzno informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno na lata 2018-2023.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 grudnia 2017 r., a termin zakończenia ustala się na dzień 20 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr SK.0050.92.2017 Wójta Gminy Świerzno  z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno na lata 2018-2023

 Ankieta – wersja papierowa