Get Adobe Flash player

ngo okoWójt Gminy Świerzno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenie i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej:

1. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Stuchowa

2. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Gostynia

 

Zarządzenie Nr SK.0050.1.2018 Wójta Gminy Świerzno z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świerzno na 2018 rok

Druki

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świerzno

 

UCHWAŁA NR XXXI/192/2017 RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.