Get Adobe Flash player

Urząd Gminy w Świerznie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Świerzno, że 31 stycznia 2018r., mija termin dokonania wpłaty I raty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym oraz termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych   w roku poprzednim.

Brak wpłaty oraz złożenia oświadczenia w podanym terminie równoznaczny jest z wygaśnięciem zezwolenia!

Należność należy uiścić na konto Urzędu:

38 9393 0000 0008 6075 2000 0010