Get Adobe Flash player

rew logo zaproGmina Świerzno jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Świerzno. W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 25.01.2018 r.  Ankiety wypełnione elektronicznie proszę przesłać na e-maila: promocja@swierzno.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 Karta projektu

 Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji