Get Adobe Flash player

XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 26 stycznia  2018 r. o godzinie 1400 (gabinet Wójta)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XVII posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia komisji.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia