Get Adobe Flash player

Zarządzenie Nr SK.0050.15.2018 Wójta Gminy Świerzno z dnia 5 marca 2018 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenia  i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej

Zarządzenie