Get Adobe Flash player

PLAKAT-PZW-2018

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2018. Szukamy najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim

Konkurs skierowany jest  do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Więcej informacji