Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 1500  odbędzie się XXXV  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Świerzno

 dniu 12 kwietnia 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

2. Podjęcie uchwały w sprawie

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren skrzyżowania  drogi wojewódzkiej nr 103 z drogą powiatową nr 0026Z w kierunku Chomina,

b) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    Dariusz Mądrecki