Get Adobe Flash player

ospZ okazji strażackiego święta, przypadającego w dniu św. Floriana w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Świerznie składam wszystkim druhnom i druhom, szczególnie tym z terenu Gminy Świerzno  najserdeczniejsze życzenia.

Życzę, aby wspomnienie patrona strażaków było dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo. Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

Dziękuję za to, że pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków jesteście w stałej gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy bliźnim w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Świerznie

dh Ryszard Ciślak