Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1300 (Urząd Gminy w Świerznie gabinet Wójta Gminy)

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia,

d. przyjęcie porządku XXV posiedzenia komisji,

d. przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXXIX posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia