Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 1400 odbędzie się XXXIX  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu  29 sierpnia 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności  między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerzno do 2023 roku”,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny na rzecz najemcy,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy,

e) wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego,

g) zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2018 r.,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Świerzno.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXXIX Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Dariusz Mądrecki