Get Adobe Flash player

UWAGA OSZUŚCI

W ostatnim czasie na terenie Szczecina oszuści dzwonią podając się za policjantów.

Odnotowano zgłoszenia usiłowania wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta”. Sprawca kontaktując się telefonicznie przedstawia się jako policjant Arkadiusz Lipski i rozpytuje o zgromadzone oszczędności.

W przypadku otrzymania takiego telefonu prosimy o natychmiastowe poinformowanie Policji pod numerem telefonu 112 lub 997

____________________________________________________________________

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. 2016, poz. 1657), na administrowanym terenie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa – dla mieszkańców gminy Świerzno – 28.02.2016 r. (wtorek)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają m.in.:
1. Mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

2. Kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

3. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:

 -  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,

- otrzymaną ankietę

-  dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,

-  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej

-  w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym
w wezwaniu  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 Osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu określonym w wezwaniu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZANAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH WSzW w Szczecinie oraz WKU w: Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Szczecinku, Świnoujściu.

 

____________________________________________________________________
SZANOWNI PAŃSTWO!    

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku to okres szczególny dla nas wszystkich. Każdy z nas chce, żeby były one radosne, ale również i spokojne.

Zapewniam, że właściwe służby, tak jak zawsze, będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Tym bardziej, że na świecie pojawiły się nowe zagrożenia. My także musimy nauczyć się na nie reagować.

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy podczas zakupów zauważysz:     

 • podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
 • samochód budzący twoje podejrzenia lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Z  A  R  E  A  G  U  J  ! ! !

 • zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu,
 • jeśli to możliwe zadzwoń:

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

112

Telefon alarmowy

 •  ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.

 

  NUMERY ALARMOWE

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY 112

Pogotowie Ratunkowe    -   999

Straż Pożarna                     -   998

Policja                                   -   997

- Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Straży Miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

- Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

 • dokładny adres z nazwą miejscowości,
 •   co się stało,
 • liczbę osób poszkodowanych,
 • stan poszkodowanych,
 • nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.  

WARTO WIEDZIEĆ -

- Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej odpowiedzialnych osób.

-  Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.

- Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.

-  Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży i spodziewanym czasie swojego powrotu.

-  Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.  

W RAZIE ZAGROŻENIA

-  Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.

-  Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

-  Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

-  Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.

-  Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe służby ratownicze.  

DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

 • gazę opatrunkową jałową,
 • sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne),
 • taśmy przylepne (plaster bez opatrunku),
 • plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców),
 • chustę trójkątną,
 • koc ratowniczy (folię NRC),
 • termometr,
 • środki aseptyczne (np. jodyna),
 • środki przeciwbólowe,
 • aspirynę,
 • środki przeczyszczające,
 • węgiel aktywowany,
 • mydło,
 • rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny; zachować