Get Adobe Flash player

Zarządzenie-1

_______________________________________uwaga_kleszcz_2018_jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna prowadzi akcję plakatową „Uwaga kleszcz!”. Za pośrednictwem WSSE plakaty zostaną rozdystrybuowane w powiatach. Materiały informują jak należy chronić się przed ukąszeniem kleszcza, które grozi m.in. boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu, a także gdy na profilaktykę już za późno -  jak właściwie go usunąć.

Szczególnie narażone na zachorowanie są osoby zawodowo związane z przebywaniem w lesie (leśnicy, drwale), osoby zbierające grzyby oraz runo leśne i mieszkańcy terenów zalesionych. Uważać powinny również osoby spędzające sporo czasu na działkach, w parku i skwerach. Do ekspozycji na kleszcze dochodzi w okresie wiosenno-letnim, natomiast wzrost zachorowań obserwuje się w okresie jesienno-zimowym.

W pierwszym kwartale 2018 roku Wójewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie zarejestrowała 140 osób chorujących na boreliozę z czego 16 wymagało hospitalizacji.

www.wsse.szczecin.pl

________________________________________________________________________________________

UWAGA OSZUŚCI

Codziennie  odnotowywane są zgłoszenia przestępstwa wyłudzenia pieniędzy metodą „ na policjanta”. Sprawca prowadząc rozmowę telefoniczną przedstawia się jako pracownik poczty albo policjant CBSP o nazwisku Zając lub Zieliński.

W przypadku odebrania takiego telefonu, prosimy nie podejmować żadnych czynności z wypłacaniem i przekazywaniem pieniędzy. Zgłosić sprawę na nr policji 997 lub alarmowy 112.

PROSIMY ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ I ROZWAGĘ, GDYŻ MOŻNA STRACIĆ OSZCZĘDNOŚCI CAŁEGO ŻYCIA

_________________________________________________

SZANOWNI PAŃSTWO!    

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy podczas zakupów zauważysz:     

 • podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
 • samochód budzący twoje podejrzenia lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Z  A  R  E  A  G  U  J  ! ! !

 • zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu,
 • jeśli to możliwe zadzwoń:

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

112

Telefon alarmowy

 •  ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.

- Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Policji, wodociągów, dostawców gazu i prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

- Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

 • dokładny adres z nazwą miejscowości,
 • co się stało,
 • liczbę osób poszkodowanych,
 • stan poszkodowanych,
 • nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.  

WARTO WIEDZIEĆ -

- Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej odpowiedzialnych osób.

-  Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.

- Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.

-  Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży i spodziewanym czasie swojego powrotu.

-  Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.  

W RAZIE ZAGROŻENIA

-  Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.

-  Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

-  Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

-  Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.

-  Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe służby ratownicze.  

DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

 • gazę opatrunkową jałową,
 • sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne),
 • taśmy przylepne (plaster bez opatrunku),
 • plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców),
 • chustę trójkątną,
 • koc ratowniczy (folię NRC),
 • termometr,
 • środki aseptyczne (np. jodyna),
 • środki przeciwbólowe,
 • aspirynę,
 • środki przeczyszczające,
 • węgiel aktywowany,
 • mydło,
 • rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny; zachować