Get Adobe Flash player

_______________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje,

że w sezonie letnim tj. 01.07. – 26.08.2017 r.

uruchomiony został telefon alarmowy:

694 493 754

Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku 7.25 – 15.00

telefon: (91) 38-20-144

tel./fax: (91) 38-24-170

e-mail: sekretariat@psse-kamien.pl

e-mail: a.banasiak@psse-kamien.pl

______________________________________________________

UWAGA OSZUŚCI 2017-06-23

Codziennie  odnotowywane są zgłoszenia przestępstwa wyłudzenia pieniędzy metodą „ na policjanta”. Sprawca prowadząc rozmowę telefoniczną przedstawia się jako pracownik poczty albo policjant CBSP o nazwisku Zając lub Zieliński.

W przypadku odebrania takiego telefonu, prosimy nie podejmować żadnych czynności z wypłacaniem i przekazywaniem pieniędzy. Zgłosić sprawę na nr policji 997 lub alarmowy 112.

PROSIMY ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ I ROZWAGĘ, GDYŻ MOŻNA STRACIĆ OSZCZĘDNOŚCI CAŁEGO ŻYCIA

_____________________________________________________

Serwis kąpieliskowy

Zapraszamy do Serwisu kąpieliskowego w 2017 r. https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający oznakowany na mapie Polski – wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.

Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski, wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk, to jest takich, których sezon kąpielowy już się rozpoczął będzie możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane o: jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpielisk. W przypadku kąpieliska jeszcze nie aktywnego pojawi się informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego, a szczegółowy raport pojawi się po jego otwarciu.

Zapraszamy do odwiedzin Serwisu kąpieliskowego w roku 2017 oraz propagowania informacji o kąpieliskach.
Zespół Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego

_____________________________________________________

UWAGA OSZUŚCI

W ostatnim czasie na terenie Szczecina oszuści dzwonią podając się za policjantów.

Odnotowano zgłoszenia usiłowania wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta”. Sprawca kontaktując się telefonicznie przedstawia się jako policjant Arkadiusz Lipski i rozpytuje o zgromadzone oszczędności.

W przypadku otrzymania takiego telefonu prosimy o natychmiastowe poinformowanie Policji pod numerem telefonu 112 lub 997

____________________________________________________________________
SZANOWNI PAŃSTWO!    

Zbliżające się WAKACJE to okres szczególny dla nas wszystkich. Każdy z nas chce, żeby były one radosne, ale również bezpieczne i spokojne.

Zapewniam, że właściwe służby, tak jak zawsze, będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Tym bardziej, że na świecie pojawiły się nowe zagrożenia. My także musimy nauczyć się na nie reagować.

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy podczas zakupów zauważysz:     

 • podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
 • samochód budzący twoje podejrzenia lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Z  A  R  E  A  G  U  J  ! ! !

 • zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu,
 • jeśli to możliwe zadzwoń:

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

112

Telefon alarmowy

 •  ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.

 

  NUMERY ALARMOWE

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY 112

Pogotowie Ratunkowe    -   999

Straż Pożarna                     -   998

Policja                                   -   997

- Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Straży Miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

- Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

 • dokładny adres z nazwą miejscowości,
 • co się stało,
 • liczbę osób poszkodowanych,
 • stan poszkodowanych,
 • nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.  

WARTO WIEDZIEĆ -

- Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej odpowiedzialnych osób.

-  Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.

- Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.

-  Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży i spodziewanym czasie swojego powrotu.

-  Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.  

W RAZIE ZAGROŻENIA

-  Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.

-  Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.

-  Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

-  Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.

-  Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe służby ratownicze.  

DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

 • gazę opatrunkową jałową,
 • sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne),
 • taśmy przylepne (plaster bez opatrunku),
 • plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców),
 • chustę trójkątną,
 • koc ratowniczy (folię NRC),
 • termometr,
 • środki aseptyczne (np. jodyna),
 • środki przeciwbólowe,
 • aspirynę,
 • środki przeczyszczające,
 • węgiel aktywowany,
 • mydło,
 • rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny; zachować