Get Adobe Flash player

W celu zapewnienia najstarszym mieszkańcom Gminy Świerzno  wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności z dniem 30 stycznia 2015 r. Rada Gminy Świerzno podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świerznie oraz nadania jej Statutu. W dniu 27 kwietnia 2015 br. w Urzędzie Gminy w Świerznie odbyło się spotkanie, na którym został wyłoniony skład Gminnej Rady Seniorów w Świerznie.

Gminną Radę Seniorów tworzą:

1) Stanisław Leus – Przewodniczący

2) Kazimierz Rajchel – Zastępca przewodniczącego

3)  Janina Putyrska – Sekretarz

4)  Lucyna Karanik – Członek

5)  Helena Sudnik – Członek

6)  Maria Sokołowska – Członek

7)  Krystyna Omelańska – Członek

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świerznie oraz nadania jej Statutu

 

 Zarządzenie Nr SK.0050.30.2015 Wójta Gminy Świerzno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Świerznie