Get Adobe Flash player

IMG_5582

Urząd Gminy Świerzno
Świerzno 13
72-405 Świerzno
NIP: 857-10-37-360
REGON:000544266

Nr konta Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Wolinie 38 9393 0000 0008 6075 2000 0010

Gmina Świerzno
Świerzno 13
72-405 Świerzno
NIP:9860157007
REGON:811685533

Uwaga! Urząd Gminy nie rozsyła gadżetów promocyjnych gminy drogą pocztową.

tel./fax:
(91)  38 – 327 – 23
(91)  38 – 326 – 95
(91)  38 – 327 – 93
(91)  38 – 327 – 23 – Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno ”

e-mail: ug@swierzno.pl, http: www.swierzno.pl

elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP: /Swierzno/skrytka

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w każdy czwartek tygodnia i godzinach od 13:00 – 16:00,  pozostałe dni od 8:00 do 10:00.

telefony wewnętrzne:
* Sekretariat – 201
* Skarbnik gminy – 202
* Wójt – 203
* Księgowość budżetowa,  – 204
* Płace – 205
* Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencja psów – 206
* Stanowisko ds. poboru podatku i egzekucji, podatek od środków trwałych – 207
* Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – 208
* Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej – 209
* Informatyk, promocja gminy – 210
* Stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej – 211
* Stanowisko ds. wymiaru opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 212
* Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami, ochrony środowiska – 213
* Sekretarz,  Urząd Stanu Cywilnego – 214

 

 e-mail:
* wojt@swierzno.pl – Wójt Gminy Świerzno,
* ug@swierzno.pl – Sekretariat,
* zp@swierzno.pl – Zamówienia publiczne,
* nieruchomosci@swierzno.pl – Gospodarka nieruchomościami,
* os@swierzno.pl – Gospodarka odpadami komunalnymi,
* usc@swierzno.pl – Urząd Stanu Cywilnego,
* promocja@swierzno.pl – Promocja gminy,