Get Adobe Flash player

Inwestycje w latach 2006 – 2012

Inwestor

Nazwa zadania

Okres
realizacji
(lata)

Miejsce realizacji

Koszt realizacji

Gmina Świerzno

Droga Gostyniec – Redliny

 

 

2012

Gostyniec, Redliny

1 252 843 zł

Gmina Świerzno

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego „Perły w Koronie woj. Zachodniopomorskiego 2009” 0 Pałacu w Stuchowie – etap II prac restauratorskich

 

Opis inwestycji

 

2012

Stuchowo

1 784 740 zł

Gmina Świerzno

Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie

 

 

2012

Świerzno

221 278 zł

Gmina Świerzno

Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu

 

 

2012

Kaleń

138 357 zł

Gmina Świerzno

Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie Gminy Świerzno

 

 

2012

Sulikowo, Gostyń, Gostyniec, Stuchowo, Ciesław, Krzepocin, Chomino, Jatki, Kępica

87 900 zł

Gmina Świerzno

Orlik 2012 Stuchowo

 

 

2010
do 30.10.10

Stuchowo

1 033 739 zł

OSP Jatki

Remont świetlicy z parkingiem w m. Jatki

 

 

2010

Jatki

46 826 zł

OSP Stuchowo

Renowacja boiska, ogrodzenie, remont zaplecza i plac zabaw

 

 

2010

Stuchowo

591 388 zł

OSP Gostyń

Urządzenie centrum wsi, parking i łapacze przy boisku oraz plac zabaw

2010

Gostyń

116 719 zł

Gmina Świerzno

Remont wiejskich świetlic
w:

Stuchowie, Chominie, Kaleniu, Gostyńcu

 

 

2010

Stuchowo
Chomino, Kaleń

Gostyń

545 380 zł

Gmina Świerzno

Droga: Stuchowo

 

 

2009

Stuchowo

852 380 zł

Gmina Świerzno

Kanalizacja Trzebieradz

2011-2012

Trzebieradz

2 919 097 zł

Gmina Świerzno

Droga: Gostyń – Trzebieradz

 

 

2009

Trzebieradz

Gostyń

2 059 638 zł

547 000 zł

Gmina Świerzno

Kanalizacja i oczyszczalnia

W Sulikowie

 

 

2008

Sulikowo

1 333 683 zł

Gmina Świerzno

Budowa wodociągu

Duniewo –

Krzemykowo

2008

Duniewo

Krzemykowo

90 000 zł

Gmina Świerzno

Renowacja elewacji

i odwodnienie SP Gostyń

 

 

2008

Gostyń

220 000 zł

Gmina Świerzno

Orlik 2012 w Gostyniu

 

 

IV-XII 2008

Gostyń

1 058 388 zł

Gmina Świerzno

Wyposażenie świetlic wiejskich w Chominie, Gostyńcu, Jatkach i Kaleniu

 

 

15.04.2008 –
23.06.2008

Chomino, Jatki, Gostyniec, Kaleń

35 835 zł

Gmina Świerzno

Renowacja elewacji pałacu mieszczącego SP i BG w Stuchowie

 

 

09.12.2005-
25.01.2007

Stuchowo

945 153 zł

Gmina Świerzno

Urządzenie Świetlicy wiejskiej w zaadapt.pom. bud. SP w Gostyniu

 

 

29.08.2006-
23.03.2007

Gostyń

83 507 zł

Gmina Świerzno

Zagosp.Terenu przy SP i Gim. Publ. oraz wokół zbiornika wodnego  w Świerznie

 

 

29.08.2006-
23.07.2007

Świerzno

332 992 zł