Get Adobe Flash player


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno ” [pobierz]

Zaproszenie do złożenia ofert:. Wykonanie materiałów promocyjnych reklamujących projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 [pobierz]

Zaproszenie do złożenia ofert: Świadczenie usługi zaprojektowania, wykonania, aktualizacji , administracji i hostingu strony internetowej projektu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 [pobierz]