Get Adobe Flash player

Inwestycje w 2016 roku

Lp

Nazwa zadania

Okres realizacji (lata)

Miejsce realizacji

Koszt realizacji

1

˝Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie – hala sportowa˝

2016

Świerzno

2 100 000 zł

2

Budowa chodnika w Gostyniu

2016

Gostyń

110 000 zł

3

Przebudowa drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów na odcinku Gostyń – Dąbrowa w kierunku Redlin

2016

Gostyń/Dąbrowa/Redliny

2 035 162 zł

4

Budowa chodnika w m. Chomino

2016

Chomino

45 000

5

Wykonanie drogi do posesji w m. Stuchowo dz. Nr 9/26

2016

Stuchowo

36 000

6

Budowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Chominie

2016

Chomino

29 000

 

Inwestycje w 2017

Lp

Nazwa zadania

Okres realizacji (lata)

Miejsce realizacji

Koszt realizacji

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-2018

Teren Gminy Świerzno

2 980 716

2

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II

2017-2018

Teren Gminy Świerzno

1 996 037