Get Adobe Flash player

POLITYKA  JAKOŚCI

URZĘDU  GMINY  W  ŚWIERZNIE

Nadrzędnym celem Urzędu Gminy w Świerznie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb Mieszkańców i innych Klientów poprzez ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług, wykonywanych przez kompetentną kadrę w sposób uprzejmy i profesjonalny, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i standardami międzynarodowymi.

Uznaję, że system zarządzania jakością stanowi dobre narzędzie doskonalenia pracy Urzędu, w ramach którego zastosowane metody pozwolą skutecznie spełnić wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009.

Realizując powyższe zamierzenia jako Wójt Gminy deklaruję:

-        możliwie jak najszybsze i zgodne z prawem załatwianie spraw wpływających do Urzędu,

-        dbałość  o  doskonalenie  komunikacji  między  Urzędem  a  Klientem,

-        stałe  podnoszenie  kwalifikacji  pracowników.

Zobowiązuję się do podejmowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie.

Księga Jakości [otwórz]