Get Adobe Flash player

Dane statystyczne 2017-1

———————————————————————————————————————————————–

Dane statystyczne Gmina Świerzno

———————————————————————————————————————————————–

Dane statystyczne Gmina Świerzno

———————————————————————————————————————————————–

Dane statystyczne Gmina Świerzno (31.12.2014)

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

1.

Będzieszewo

58

1

-

2.

Chomino

297

4

4

3.

Ciesław

249

4

1

4.

Dąbrowa

30

1

-

5.

Duniewo

95

1

3

6.

Gostyniec

166

1

1

7.

Gostyń

584

9

5

8.

Jatki

157

2

0

9.

Kaleń

168

3

1

10.

Kępica

90

-

-

11.

Krzemykowo

24

-

1

12.

Krzepocin

127

2

2

13.

Margowo

107

1

2

14.

Osiecze

42

-

-

15.

Redliny

16

-

-

16.

Rybice

71

4

-

17.

Starza

179

-

-

18.

Stuchowo

736

15

9

19.

Sulikowo

230

3

1

20.

Świerzno

702

4

7

21.

Trzebieradz

93

-

2

22.

Ugory

47

1

1

  RAZEM

4268

56

40

 

———————————————————————————————————————————————–

Dane statystyczne Gmina Świerzno (31.12.2013)

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

1.

Będzieszewo

57

1

2.

Chomino

291

2

3

3.

Ciesław

245

2

2

4.

Dąbrowa

29

5.

Duniewo

97

1

6.

Gostyniec

168

3

1

7.

Gostyń

580

6

5

8.

Jatki

156

3

9.

Kaleń

163

4

10.

Kępica

91

11.

Krzemykowo

26

12.

Krzepocin

135

3

3

13.

Margowo

106

1

1

14.

Osiecze

43

1

15.

Redliny

14

1

16.

Rybice

68

1

2

17.

Starza

183

1

3

18.

Stuchowo

737

5

7

19.

Sulikowo

230

1

2

20.

Świerzno

700

8

7

21.

Trzebieradz

87

1

2

22.

Ugory

47

2

  RAZEM

4253

38

47

———————————————————————————————————————————————–
Dane statystyczne Gmina Świerzno (31.12.2012)

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba
mieszkańców

Liczba
urodzeń

Liczba
zgonów

1. Będzieszewo

57

1

1

2. Chomino

290

4

5

3. Ciesław

248

2

2

4. Dąbrowa

29

5. Duniewo

95

6. Gostyniec

168

1

3

7. Gostyń

594

4

6

8. Jatki

155

3

9. Kaleń

167

2

1

10. Kępica

97

3

3

11. Krzemykowo

30

1

12. Krzepocin

136

2

13. Margowo

104

1

14. Osiecze

47

15. Redliny

15

16. Rybice

66

2

17. Starza

184

3

2

18. Stuchowo

756

6

7

19. Sulikowo

231

1

3

20. Świerzno

704

8

7

21. Trzebieradz

81

2

22. Ugory  45
RAZEM

4299

43

43

———————————————————————————————————————————————–

Statystyka Gminy Świerzno – 2010r.

Źródło:
www.stat.gov.pl
Liczba mieszkańców 4381 -
Liczba urodzeń 47 -
Liczba małżeństw 41 -
Liczba zgonów 37 -
Liczba podmiotów gospodarczych 325 -
Ogólna powierzchnia gruntów 14020 ha -
Użytki rolne 8943 ha -
Lasy 4457 ha -
Nieużytki 222 ha -
Dochód na 1 mieszkańca 3229,65 zł -
Wydatki na 1 mieszkańca 3089 zł -
Wypłacone zasiłki z OPS 964 Na kwotę 394.757 tyś. zł
W tym: zasiłki okresowe 509
Na kwotę 188.243 tyś. zł.
Zasiłki stałe 105
Na kwotę 160.715 tyś. zł
Zasiłki jednorazowe 350
Na kwotę 45.799 tyś. zł
Gmina Świerzno na tle powiatu Kamień Pomorski w 2009 roku
Nazwa Gminy Powierzchnia w km2 Ludność ogółem Gęstość zaludnienia na 1 km2
Golczewo 175 6054 35
Kamień Pomorski 209 14353 69
Międzyzdroje 114 6607 58
Wolin 327 12369 38
Dziwnów 38 4131 110
Świerzno 140 4255 30
Razem 1003 47769 48

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Urodziny

Zgony

1.

Będzieszewo

58

-

-

2.

Chomino

291

2

4

3.

Ciesław

245

3

1

4.

Duniewo

92

1

-

5.

Dąbrowa

31

-

-

6.

Gostyniec

163

-

-

7.

Gostyń

572

7

3

8.

Jatki

149

2

1

9.

Kaleń

167

2

2

10.

Krzemykowo

25

2

1

11.

Krzepocin

127

1

-

12.

Kępica

93

-

3

13.

Margowo

104

-

2

14.

Osiecze

45

3

-

15.

Redliny

15

-

1

16.

Rybice

72

-

-

17.

Starza

178

2

-

18.

Stuchowo

723

10

8

19.

Sulikowo

231

3

2

20.

Trzebieradz

94

-

2

21.

Ugory

46

-

1

22.

Świerzno

718

12

9

             Razem

4.239

50

40

 

Dane aktualne na dzień 31.12.2015 r.